צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  מיסוי חברות

  מבחינה משפטית וגם מבחינת מערכת המיסים, חברה היא יישות עצמאית ונפרדת במובנים רבים מבעלי מניותיה, הן משפטית והן ברמת המיסוי. כך, בעוד שבעלי המניות של חברה משלמים בעצמם מס לפי המודל המקובל בישראל של מס הכנסה ומס רווחי הון, חברות הן התאגדויות משפטיות עצמאיות ולכן המדינה ממסה אותן לפי מודל נפרד, מודל מיסוי החברות. נסביר כאן אודות מיסוי חברות ולגבי השירותים המשפטיים שהמשרד מספק ללקוחותיו.

  "סוג של" מס כפול על בעלי המניות של החברה

  כל הקונספט העסקי והמשפטי של חברה בע"מ נוצר במקור כדי להפריד את החברה מבעלי המניות שלה, מבחינה משפטית וכמו שכבר אמרנו, גם מבחינת מיסוי והיבטים משפטיים אחרים. מיסוי חברות הוא דרכה של המדינה לגבות מס על רווחים של החברות המאוגדות בה, באופן דומה לרציונל גביית המס על יחידים. מצב זה מייצר מצב שבו בפועל נגבה מעין מס כפול על בעלי המניות של חברה. פעם אחת המדינה גובה מבעל מניות בחברה מס על משכורתו מאותה חברה (אם קיימת כזו משכורת) ועל רווחי ההון המועברים לבעלים בתור דיבידנד ופעם שנייה נגבה מס חברות בגין הרווחים של אותה חברה אשר שייכת באופן חלקי או מלא לאותו בעל מניות.

  דרך יעילה ולגיטימית של חברות ובעלי מניותיהן להתמודד עם מצב זה היא תכנוני מס חכמים ובהתאם לתקנות המס והוראות החוק וכמו כן רישום התאגדות החברה במיקומים גיאוגרפיים גלובליים התואמים את הפעילות העסקית ולפי היבטי מיסוי המיטיבים עם החברה ובעליה.

  אגב נושא כפל המס של בעלי מניות בחברות בישראל (מס הכנסה על משכורת, מס רווח הון על דיבידנד ומה החברות על החברה עצמה), עורך דין מיסים יכול לייעץ לגבי הכדאיות של המודלים השונים, כאשר ישנם מקרים בהם עדיף כלכלית לבעל מניות למשוך משכורת מהחברה ויש מקרים בהם עדיף לקבל רק דיבידנדים מהחברה ללא משיכת משכורת. ישנם גם מקרים המאפשרים לבצע חלוקת רווח בין כל בעלי החברה וכך להימנע מכפל המס. חשוב כמובן לקבל ייעוץ וליווי משפטי וחשבונאי מתאים כדי להימנע מעבירות וטעויות.

  מיסוי חברות בישראל

  בישראל מיסוי חברות הוא כאמור נפרד מהמס המוטל על יחידים, לכן בעלי מניות של חברה בע"מ הרשומה בישראל נדרשים לרוב לאותו כפל מס מסוים שדובר עליו בסעיף הקודם, כאשר הם מוקבלים משכורת ו/או דיבידנד מהחברה בבעלותם. נכון לשנת 2019, מס החברות בישראל עומד על שיעור של 23%, כאשר המס נגבה כמובן על רווחי החברה ולא על כלל הכנסותיה.

  מיסוי חברות בישראל נעשה על בסיס שנתי, אך חברות נדרשות לשלם למדינה מקדמות מס חברות באופן חודשי – בדומה למקדמות מס הכנסה של יחידים עצמאים. לאחר סיום שנת המס ועם הגשת הדו"חות השנתיים של החברה, רשות המיסים מבצעת חישוב של סכום המס האמיתי שעל החברה לעמוד בו ומתבצע קיזוז בהתאם – או שהחברה מקבלת החזר מס או שהיא נדרשת לשלם את הפרש המס כנדרש מהחישוב.

  מקרים מסוימים וסוגים רלוונטיים של התאגדות חברה מאפשרים לבקש מרשות המיסים לחשב את חבות המס שלהם בצורה שונה ומקלה. מקרים אלו כוללים למשל חברות בעלות פעילות חקלאית או בבעלות של אגודה שיתופית וכמו כן חברות המוגדרות "חברות בית".

  הממשלה בישראל רוצה לעודד השקעות מקומיות ולכן מציעה במקרים מסוימים הקלות בתשלום מס חברות לחברות העומדות בקריטריונים מסוימים, אנו נוטים לשמוע על נושא זה בהקשר לתאגידים בינלאומיים ענקיים אך יש מקרים אחרים המאפשרים לחברות ליהנות מההקלות במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

  שירותי עורך דין מיסוי בהקשר למיסוי חברות

  מיסוי חברות הוא תחום סבוך ומורכב, כמו כל מערכות המס בישראל ובעולם. משרד עורך דין מיסוי יכול בהחלט לסייע במכלול היבטים של מס חברות, כאשר משרד עורך דין מיסים בועז ראובן מציע שירותים משפטיים רחבים הן לשוק הישראלי והן בהקשר לחברות המאוגדות בחו"ל. עו"ד מומחה במיסים מסייע לחברות הן בייעוץ ותכנון מס חוקי ויעיל והן ברמת שירותי הגנה משפטית בהתמודדות מול רשות המיסים ורשויות אכיפה אחרות, למשל בתיקי עבירות מס חברות, טענות לאי סדרים בדיווחי מס, חוסר הסכמה על שומת המס של חברה וכיוצא באלו.

  • ייעוץ משפטי ומקצועי לגבי תכנוני מס לחברות ובעלי מניותיהן.
  • ליווי וייצוג משפטי מול רשות המיסים בתיקים הקשורים למיסוי חברות.
  • ייצוג משפטי של חברה בהליכים לקבלת החזרי מס חברות לאחר תשלם מקדמות וקבלת שומה שנתית.
  • הגשת השגות ועררים למחלקת מיסוי חברות ברשות המיסים.

   דילוג לתוכן