גילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון מעניק הזדמנות לפתיחת דף נקי וחדש בחיים, המכשירה נכסים, כספים והכנסות שלא דווחו בארץ ובחו"ל. יחד עם זאת, על מנת לצלוח הליך זה על הצד הטוב ביותר חשוב להיעזר בשירותי עו"ד במתמחה בהליך גילוי מרצון, כפי שמציע      משרדנו.    הניסיון של רשות המיסים להילחם בתופעת אי דיווח על הון כנדרש בחוק הובילה בשנים האחרונות למספר מהלכים ושינויים. אחד ממהלכים אלו הינו גילוי מרצון המעודד נישומים לדווח מרצונם ובאופן יזום אודות הון מהכנסות שלא דווחו. בתמורה להודעה זו זוכים הנישומים בחיסיון מפני הליכים פליליים כנגדם, וכן זוכים להסדיר את תשלומי המס במישור האזרחי בתוספת של הקלה בריביות וקנסות ועוד שורה של תמריצים נוספים. יחד עם זאת, על מנת לזכות בבקשה להליך זה ולבצעו על הצד הטוב והכדאי ביותר חשוב לקבל ייצוג משפטי הולם.

משרדנו מספק מענה שלם עבור המעוניינים בהגשת בקשה להליך גילוי מרצון מול מס הכנסה. השירות כולל ייעוץ מקצועי, היערכות ותכנון נכון של הגשת הבקשה, בחירת מסלול, וניהול ההליכים מול רשות המיסים.  כמו כן, שירותינו כוללים מתן חוות דעת לנוהל גילוי מרצון עבור הכנסות מחו"ל, טיפול בהסדרים מול רשויות המיסים והארכת מועדי גילוי מרצון.

חשוב לדעת כי הגשת בקשה לגילוי מרצון אפשרית בשני מסלולים שונים, שלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות שיש להכיר:

  • מסלול אנונימי - מאפשר פנייה אנונימית אל פקיד השומה ללא חשיפת פרטי הנישום עד לשלב בו שני הצדדים מגיעים להסכמה ולהסדר מקובל.
  • מסלול בהליך מקוצר ומהיר - מאפשר הגשת בקשה באופן גלוי ובדיקתה ואישורה תוך פרק זמן קצר. יחד עם זאת, מסלול זה רלוונטי לסכומי הון לא מדווחים שאינם עולים על שני מיליון שקלים ובהגבלה גם על גבוה ההכנסה החייבת. כמו כן, במסלול זה ההכנסות מדווחות ישירות אל פקיד השומה בדוח מס מתוקן ונדרשת בתשלום עד עשרים יום.