צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  משפט מנהלי

  בהקשר למערכת המשפט הישראלית, אנשים נוטים לחשוב על משפט פלילי, דיני מיסוי, משפט בינלאומי, עורכי דין המלווים עסקאות שונות או נדרשים לחתום על מסמכים וכיוצא באלו, אך למעשה אחד התחומים המשפטיים שי להם הכי הרבה השפעה על חיי האזרחים במדינה ועל המנהל התקין של המדינה על שלוחותיה השונות והמגוונות, הוא משפט מנהלי, עליו נסביר כאן היום.

   

  מה נכלל במשפט מנהלי?

  למעשה, הוא עוסק בכל ההיבטים השונים והמגוונים של האינטראקציות של אזרחי המדינה לבין רשויות המדינה השונות, בין היתר דרך כך שתחום משפטי חשוב זה מסדיר את הפעולה התקינה והנכונה של רשויות וגופים שלטוניים שונים. מכאן שתחום זה משפיע על המון נושאים וממשקים בין המדינה לאזרחיה וככזה הוא בעל השפעה משמעותית ומכרעת על אופי ואורח החיים במדינה כולה, גם ברמה המערכתית הרחבה וגם ממש בהיבטים יומיומיים – ממניעת שחיתות ושמירה על מנהל תקין של משרד ממשלתי ענקי ועד התהליך הבסיסי והאישי של מילוי טופס מול גוף ממשלתי רשמי כלשהו.

  כל גוף ממשלתי או שלטוני הנמצא תחת האחריות של הרשות המבצעת, נכלל תחת משפט מנהלי, נושא משפטי אשר בעצמו משתייך למשפט ציבורי, כאשר משמעותו הוא הלכה למעשה דיני מנהל ציבורי תקין בישראל.

  בגלל היקף ומורכבות התחום המשפטי הזה וגם בגלל שבמקרים מסוימים מדובר על בעיה או חוסר הסכמה של אזרח אחד או קבוצה מסוימת למול כל כובד ועוצמת מוסדות הממשלה והמדינה, ישנם על פניו פערי כוחות אינהרנטיים, מה שממחיש את החשיבות של עבודה צמודה עם עורך דין משפט מנהלי מנוסה ומומחה שיידע לנווט בצורה אופטימאלית ואפקטיבית בים הסוער והלא ברור תמיד של התחום.

  נציין כי המשפט המנהלי אינו זהה למשפט חוקתי, למרות שניתן לבלבל או לקשור בין השניים. המשפט החוקתי עוסק בלעדית בהגדרה והסדרה של היחסים בין שלוש רשויות השלטון המרכזיות – המבצעת, המחוקקת והשופטת .הוא רלוונטי לסוגיות של זכויות אדם ועתירות ספציפיות בנושאים אלו לבג"צ למשל, בעוד המשפט המנהלי הוא רחב יותר במהותו ובין היתר מיועד להגן על אינטרסים של אנשים יחידים ושל קבוצות שונות, גם עם אינטרסים אלו לא מוגדרים רשמית בתור זכויות.

   

  עו"ד משפט נהלי

  credits: iStock.com/Ivan-balvan

  פיצוי או תיקון?

  אלמנט שחשוב להבין ולזכור בנוגע לפעילות של עו"ד משפט מנהלי הוא שבתחום משפטי זה אין אפשרות לתבוע פיצוי כספי מהמדינה בגין עוולות ועבירות של דיני מינהל ציבורי, אך כן ניתן לתבוע ולבקש תיקון של עוולות, בין אם כאלו שנגרמו לאזרח פרטי אחד ובין אם עוולות מערכתיות ורחבות יותר. כך, כפי שיורחב בהמשך, אזרח אחד יכול להגיש עתירה מנהלית לבית משפט מחוזי כנגד גוף שלטוני וכך גם אפשר להגיש עתירות משפט מנהלי לבג"צ על ידי התארגנות אזרחית/ציבורית רחבה יותר.

  תחומים וסוגיות במשפט מנהלי

  בעיקרו הוא נוגע בתחומים כגון סמכויות רשויות ממשלתיות מנהליות, מה מותר ומה אסור לגופי השלטון לעשות או להחליט, הליכים מנהליים תקינים של גופי השלטון, בחינת שיקול הדעת התקין של גופים ממשלתיים וכמו כן בחינת החלטות וצעדים של גופים אלו. זהו עולם מורכב ומגוון, כך המשפט המנהלי נוגע גם למנהל תקין בין הממשלה עצמה לבין השרים המרכיבים אותה ובין הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה השונים, אך גם בין המדינה לבין האזרח "הקטן" ובין המדינה לגופים אחרים, עסקיים למשל.

  המון מהרגולציה הקיימת היום בישראל, אשר עוסקת בעיקר בהסדרה ופיקוח על פעילות חברות, תאגידים ועסקים פרטיים בישראל נובעת למעשה מתוך תחום משפט זה

  כמה דוגמאות לסוגיות, נושאים ומקרים במשפט מנהלי בישראל הם למשל:

  • התנהלות תקינה של רשויות שלטון מקומי – רשויות מוניציפליות, גופים מוניצפליים, גופי תכנון ובנייה וכו'.
  • התנהלות ומינהל ציבורי של גופים שלטוניים סטטוטוריים – למשל רשויות ממשלתיות וגופים שלטוניים שונים.
  • קבלת החלטה או נקיטת צעדים על ידי רשות שלטונית כלשהו, כאשר בפועל אין את הסמכות המשפטית והסטטוטורית לאותה החלטה.
  • תביעה כי גוף שלטוני ביצע החלטה בלתי חוקית – למשל החלטה שהתקבלה לא לפי הוראות חוק, כולל לא לפי ההליך התקין הרשמי המוגדר בחוק המסמיך את הגוף לקבל החלטה מסוימת.
  • סירוב כניסה לישראל – במקרים מסוימים של סירוב כניסה לישראל לאדם מסוים ניתן להפעיל כלים מתאימים כדי לנסות לבטל ולהפוך את ההחלטה, למשל דרך הגשת עתירה מנהלית.
  • תביעה מנהלתית לביטול או שינוי החלטה שלטונית, למשל כי התקבלה ללא הפעלת שיקול הדעת הנכון, כי התקבלה ללא מבחן הסבירות או דרך ביצוע הליך לא תקין וכיוצא באלו.

  מהדוגמאות האלו ומההסברים הכלליים על התחום, ניתן להבין כי בהחלט מדובר על תחום גדול ורחב מאוד וגם מורכב, עם אינספור אלמנטים, נושאים, אינטראקציות בין גופי שלטון. מה ששוב ממחיש עד כמה חשוב ליווי משפטי יעיל של עו"ד משפט מנהלי.

   

  יסודות ועקרונות

  הבסיס העקרוני והרעיוני של המשפט המנהלי כולל את הנקודות הבאות:

  • חוקיות מינהל ציבורי – גוף שלטוני יכול לבצע רק את מה שהחוק מגדיר שמותר לה לבצע ולהחליט וכי יש לו סמכות לבצע ובצורה שבה אין ספק לגבי חוקיות ההליך.
  • הוגנות ההליך – הגוף השלטוני פועל בהוגנות, ללא ניגודי אינטרסים, ללא השפעות זרות, עם הפעלת שיקול דעת סביר ותוך הקפדה מדוקדקת על כללי המינהל התקין.

   

  עתירות מנהליות

  credits: iStock.com/fermate

   

  עתירה לבג"צ ועתירה מנהלית

  שני נושאים המוזכרים פעמים רבות בהקשר של המשפט המנהלי ושל שירותי עורך דין מומחה לתחום, הם עתירות לבג"צ ועתירות מנהליות. אלו נושאים קשורים ודומים, אך לא זהים.

  בעבר רק בית המשפט העליון, בתור בית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) היה רשאי לעסוק בעתירות משפטיות במסגרת המשפט המנהלי וכנגד רשויות מנהלתיות, כך שאלו עתירות שבמהותן עוסקות בהיבטים ותהליכים שלהם אלמנטים ציבוריים רחבים והשפעה ציבורית, בניגוד להשפעה על אדם יחיד כזה או אחר. גם היום עתירה לבג"צ במסגרת המשפט המנהלי היא בהקשר לנושאים מנהליים שאין בית משפט אחר ברשות השופטת הרשאי או מוסמך לדון בהם, נושאים בעלי השפעה ציבורית רחבה או עקרונית.

  לעומת זאת, עתירה מנהלית אפשרית גם להגשה לבית משפט מחוזי, בהיותו בית משפט מנהלי מתוף תיקון לחוק משנת 2000. עתירות אלו אפשריות על ידי גופים אזרחיים וחברתיים שונים וגם על ידי אנשים פרטיים, למשל כנגד גופי רשויות מקומיות, עתירות חופש מידע, עתירות בנוגע לסירובי כניסה לישראל, עתירות לגבי מכרזים, חוקי תכנון ובנייה וכיוצא באלו. עתירה מסוג זה יכולה לכלול בקשה לצווים משפטיים כנגד גוף שלטוני ו/או קבלת סעד כזה או אחר לצד העותר.

   

  זהו בהחלט תחום משפטי מורכב ורחב מאוד, אם אתם זקוקים לסיוע או עם נפגעתם ממהלך של גוף שלטוני או מקומי ואתם רוצים לבחון היתכנות של הגשת עתירה מנהלית או עתירה לבג"צ, אתם חייבים ייצוג משפטי מושכל, יעיל וגם יצירתי של עורך דין משפט מנהלי.

   דילוג לתוכן