צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  פסילת ספרים

  כל עסק בישראל חייב לנהל פנקסי חשבונות, הידועים גם בתור ספרי העסק, כאשר יש הגדרות ניהול פנקסי חשבונות כלליות ויש הגדרות ספציפיות לסוגי עסקים מסוימים. רשות המיסים מקפידה על ניהול ספרים תקין ובזמנים הקבועים בחוק, כאשר אי ציות להגדרות אלו או אי רישום של תקבול שקיבלתם (אפילו איחור ברישום התקבול), יכולים לגרור את העסק שלכם לתסבוכת מהותית ולהחלטה על פסילת ספרים. 

  פסילת הספרים היא לא רק "כמה" בירוקרטית מטרידה שתצריך מכם ומהעסק שלכם משאבים יקרים של זמן, אלא מדובר על מקרה לא רצוי כלל ועיקר ועל החלטה שבהחלט יכולה להביא עימה גם השלכות כספיות גבוהות. כך שחשוב לנהל את ספרי העסק כמו שצריך ובאופן תקין העומד בהגדרות הרישום והזמנים של רשות המיסים. אם נערכה לכם ביקורת או בהליכים אחרים קיבלתם הודעה על שימוע לפני פסילת ספריכם, חשוב להיערך נכון וחכם לתהליך כדי לצמצם סיכונים ולנסות לסיים את הפרשה באזהרה וללא פסילה מלאה ויתר ההשלכות הכלכליות המגיעות איתה – לצורך כך עורך דין מיסים בהחלט יכול לסייע רבות.

  מתי פוסלים את ספריו של עסק?

  באופן כללי, יש שני מקרים עיקריים בהם רשות המיסים עשויה להחליט לפסול את ספריו של עסק, כאשר בכל מקרה כל מקרה נבדק בצורה פרטנית ולגופו של מקרה, כך שאי אפשר להשליך ממקרה אחד באופן ודאי על מקרה אחר של פסילת ספרים או סיום העניין באזהרה בלבד. 

  המקרה העיקרי הראשון של פסילת ספרי העסק הוא אי ניהול פנקסי חשבונות לפי ההוראות הספציפיות לאותו סוג עסק, בעיקר כאשר ישנה סטייה משמעותית מההגדרות. 

  המקרה העיקרי השני – והנפוץ יותר שבו מוחלט לפסול את ספריו של העסק מתייחס לכשלים ברישום תקבול שהעסק קיבל. הכוונה היא למשל לעוסק שקיבל תשלום מלקוח, אך לא רשם את הכסף מיידית בפנקסי החשבונות (למשל לא הפיק חשבונית/קבלה) או אי רישום כולל של תקבול. 

  אלו תיאורים כלליים של המקרים המרכזיים שיכולים להוביל לפסילת ספרים, אך אין זה אומר שכל מקרה שכזה יגרור בוודאות פסילה. כאמור, כל מקרה נבדק לגופו ואם מוחלט שיש סיבה מוצדקת לאי הסדרים, בהחלט אפשר להגיע להחלטה של אזהרה או סגירת התיק, ללא פסילה וללא השלכות אחרות. 

  כך למשל, במקרים של אי רישום תקבול או איחור ברישום תקבול בפנקסי החשבונות של העסק, אם הנישום מציג סיבה מספקת לבעיה, יתכן ורשות המיסים תקבל את טענותיו ולא תפסול את הספרים. אותו הדבר לגבי כשל מסוים ועם הסבר מניח את הדעת לגבי ניהול ספרים שלא לפי ההוראות המלאות והמדויקות התקפות לאותו סוג עסק. 

  נציין כי בשנים האחרונות קיימת מגמה מסוימת מצד רשות המיסים שבמקרים של אי רישום תקבול, תתבצע פסילת ספרים בעיקר במקרים בהם הפרטים מראים על ניסיון של העוסק להעלים הכנסות וכך להעלים מס, או במקרים בהם כשלי ניהול הספרים הם שיטתיים וחוזרים על עצמם. 

  מה ההשלכות של פסילות ספרים?

  כאמור, פסילת ספרים היא לא "מכה קלה בכנף" אלא אירוע בעל השלכות כלכליות ואופרטיביות אמיתיות של העסק שלכם. ראשית במקרה של פסילה, אפשר להטיל על העסק קנס מנהלי בשיעור של 1% מסך מחזור ההכנסות. שנית, רשות המיסים יכולה להפיק שומת מס חדשה לפי מודל של "מיטב השפיטה" ולא לפי דיווחי העוסק – מה שיוביל לדרישה לתשלום תוספות מס, של אפילו תוספת 20%. הפקת שומות חדשות נכונה הן למס הכנסה והן למע"מ. 

  השלכות נוספות הן איסור על העסק לבצע ניכוי של הוצאות, פחת, ריבית ולהעביר הפסדים במסגרת דיווחי ההכנסות התקופתיים. בנוסף, פסילת הספרים יכולה לגרור ביטול האפשרות של נישום יחיד ליהנות משיעורי מיסוי מופחתים שייתכן והיה זכאי להם לפני הפסילה. מה גם שעסק שספריו נפסלו בעבר, כבר יהיה "על הכוונת" של רשות המיסים מבחינת מאמצי אכיפה וביקורות.

  זכות השימוע לפני פסילת ספרים

  לפני שפוסלים את ספריו של עסק, עומדת לנישום הזכות לשימוע כדי להשמיע את טענותיו ולהסביר את הסיבות לאי הסדרים בניהול הספרים. מומלץ לא לותר על זכות זו ולהגיע מיוצגים כהלכה ע"י עורך דין מיסים כדי להגביר את הסיכוי לסגירת התיק באזהרה וללא פסילה מלאה. בשימוע ניתן להעלות טענות והסברים מדוע אירע האיחור ברישום התקבול או להסביר מדוע כלל לא התרחש תקבול המצריך רישום, למשל. 

   דילוג לתוכן