צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  מיסוי שוק ההון

  שוק ההון הוא כלי מרכזי בכל כלכלה מודרנית, חופשית ומשוכללת, גם עבור המגזר העסקי והממשלתי וגם עבור משקיעים באשר הם. למעשה, כולם בישראל מושקעים בשוק ההון בדרך זו או אחרת, מהשקעה ישירה בניירות ערך ועד השקעה עקיפה דרך חסכונות פנסיוניים, אפילו רבים משירותי הממשלה ממומנים בפועל דרך הלוואות שהמדינה נוטלת בשוקי ההון בישראל ובחו"ל. בתור כלי מרכזי וחשוב בכלכלה, שוק ההון הוא גם זירה אשר המדינה ממסה אותה, דרך מדיניות וחוקים של מיסוי שוק ההון.
  בין אם אתם משקיעים פרטיים כבדים, חברה בעלת פעילות השקעה בשווקים או גוף עסקי הבוחן כניסה לשוק ההון באמצעות הנפקה של ני"ע – נושא המיסוי הוא קריטי וחייב להיות חלק מכל החלטה או ניהול תהליך, הן מבחינה משפטית וחוקית והן מבחינה עסקית של כדאיות וחישובי רווחיות. עו"ד בועז ראובן הוא עורך דין מיסים מומחה, בעל ניסיון עשיר במיסוי שוק ההון על כל היבטיו ועם מגוון תיקים מוצלחים עבור משקיעים ושחקנים בשווקים המקומיים והבינלאומיים.

  עיקרי המיסוי על שוק ההון בישראל

  החל משנת 2003, מונהג בישראל מס רווחי הון על השקעות ופעילות בשוק ההון, בשנה זו הנושא הוסדר בצורה מקיפה ומלאה, עם שינויים מסוימים שהונהגו לאורך השנים, בעיקר באחוזי המס על אפיקי השקעה למיניהם. באופן כללי, מס רווח הון בישראל עומד על שיעור של בין 15% ברף הנמוך ועד 25% ברף הגבוה יותר, תלוי בסוג הנכס המייצר למשקיע רווח.
  מיסוי על שוק הון במדינת ישראל מתבצע רק כאשר נוצר אירוע מס, קרי כאשר נוצר רווח מהשקעה פיננסית בשוק ההון והמשקיע מממש את השקעתו –מוכר את נייר הערך, פודה אותו (אג"ח למשל) או מקבל תשלום בגין האחזקה.
  כלל אצבע לגבי שיעורי מס רווח הון הוא שעבור רווחים שנוצרו מאפיקי השקעה שקליים המוחזקים ישירות ע"י המשקיע נגבה מס בשיעור של 15% (מס על רווח נומינאלי, ללא קשר לשינויים במדד המחירים לצרכן) ואילו על רוב ניירות הערך ומכשירי ההשקעה האחרים נגבה מס רווח הון בשיעור של 25% (מס על הרווח הריאלי, עם התחשבות בשינויים במדד המחירים לצרכן).
  כיד לסייע להבין יותר טוב כמה מס משלמים על כל אפיק ומכשיר השקעה, ניתן גם את הפירוט הבא:
  • 25% מס רווח הון: מניות, אופציות, נגזרים (ישראלים ומחו"ל), אג"ח צמודות מדד, דיבידנדים, רווחים מקרנות נאמנות פטורות (לא משלמות מראש את המס בעצמן), קרנות ותעודות סל, רווי פיקדונות ותכניות חיסכון עם הצמדה למדד, תשלומי ריבית מסוימים.

  • 15% מס רווח הון: אג"ח לא צמודות למד, מק"מ ממשלתי, פיקדונות ותכניות חיסכון ללא הצמדה למדד.

  נקודות חשובות לגבי מיסוי שוק ההון

  חשוב לציין כי ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון למול רווחים בשוק ההון, בהתאם להגדרות החוק ובאפיקי השקעה שונים – כך אפשר להפחית את חבות מס רווח ההון של משקיע, ע"י הפחתת סכומי הפסדיו באותה שנת מס.
  מס רווחי הון ומיסוי של שוק ההון נעשה בשיעורים קבועים ומוגדרים כפי שפירטנו כאן, אין קשה לכמה כסף המשקיע הכניס לשוק ואין כל מדרגות מס, בניגוד לאופן החישוב של מס הכנסה למשל. כאמור, תשלום המס נעשה רק כאשר נוצר אירוע מס – משקיע המוכר את השקעתו ומממש את רווחיו (או הפסדיו), משקיע המקבל דיבידנד וכו' – ברוב המקרים המס נגבה אוטומטית ע"י הבנק או הברוקר שדרכו המשקיע פועל.
  בסוף כל שנת מס, מופק עבור משקיעים בשוק ההון טופס המפרט כמה מס הם שילמו על פעילות בשוק הון, מה היה מחזור פעילותם וכיוצא באלו. טופס זה נקרא טופס 867 והוא נדרש לדו"ח השנתי המוגש לרשות המיסים בכל שנה.

  עורך דין בתחום שוק ההון

  בהקשרים רבים של פעילות משקיעים בשוק ההון והמיסוי המוחל עליהם, עו"ד מיסים נכנס לתמונה, מלווה, מייעץ ואף מייצג מול רשות המיסים. כשם ששוק ההון כולו מורכב ועולם המיסים בכללותו סבוך, כך גם נקודת המפגש של השקעות פיננסיות ומיסים יכולה להיות מורכבת – יד מקצועית המכוונת את הספינה יכולה גם להבטיח שאתם פועלים במסגרת הוראות החוק, לבצע תכנון מס אפקטיבי ולגיטימי ובמידת הצורך לנהל הליכים מול גורמי המס כדי להגיע לתוצאות מיטביות לגבי סוגיות שונות הנמצאות במחלוקת.

   דילוג לתוכן