צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  מיסוי חברות ותאגידים: איך להתנהל נכון מול רשות המיסים?

  בכל מערכת מיסוי, חלק ניכר מהמס אותו גובה הממשלה מגיע מהמגזר העסקי, כאשר חברות ותאגידים משלמים סכומי מס גבוהים מאוד באופן כללי – כאשר ניתן לומר כי מתקיים איזון עדין ולעיתים מורכב בין הרצון של המדינה לעודד צמיחה עסקית במשק אבל גם לגבות כמה שיותר מיסים מהמגזר העסקי לבין הרצון של חברות ותאגידים לשלם כמה שפחות מס. לצד האיזון הזה, יש התנהלות חשבונאית, חוקית ורגולטורית מורכבת וסבוכה בין רשות המיסים לבין חברות ותאגידים, כדי לייצר מצב של דיווח אמיתי ומדויק ושל חבות מס מדויקת ומלאה. 

  אך מה היא הדרך הנכונה להתנהל מול רשות המיסים, מעבר להתנהלות חשבונאית וחוקית תקינה ונכונה כמובן? במחלוקות לגבי שומות מס, בחקירות מס, בבקשות מיוחדות מפקיד השומה, בניצול חכם ומיטבי של הטבות מס וכיוצא באלו. ננסה לתת רקע מתאים, להתעמק בשאלה זו ולתת תשובות פשוטות ושימושיות.

  שילוב כוחות בין רואה החשבון לעורך הדין

  לא אחת, כאשר מדובר על מיסוי חברות ותאגידים, הגורם המקצועי שעולה בראשם של אנשים הוא רואה החשבון. אכן, רואי חשבון הם מומחים למיסוי ולהתנהלות חשבונאית תקינה, חכמה ומורכבת בכל הנוגע לדרכי הדיווח של חברות ותאגידים וכמו כן בהקשרים של תכנוני מס וכיוצא באלו. רואה החשבון במובנים רבים הוא הגורם המקצועי שמנהל ומפקח בהקשר להתנהלות השוטפת מול רשות המיסים, ביום יום. רו"ח עוסק בדיווחים תקופתיים לרשויות המס, בניהול וברישום החשבונאי התקין של הפעילות העסקית, בתכנוני מס, בדו"חות שנתיים וכיוצא באלו. 

  אך הדרך הנכונה והחכמה להתנהל מול רשות המיסים היא לכלול במערך המקצועי של עסק, חברה וכמובן שגם בתאגיד גדול גם עורך דין מיסים. כך, בעוד שרואה החשבון אחראי להתנהלות השוטפת והשגרתית מול רשות המיסים, עורך הדין המומחה למיסים נכנס לתמונה למקרים החורגים מהשגרה וההתנהלות השוטפת – למשל מחלוקות לגבי שומות מס, תיקון ליקויים לאחר ביקורות מס, דרישות מס גבוהות מדי וקל חומר כאשר מדובר על מערבות של מנהלי החברה או החברה עצמה בחקירה פלילית בהקשר לעבירות מס. 

  בנוסף לאמור לעיל, חשוב להבין כי שיחות עם רואה חשבון אינן חסויות ואינן מוגנות תחת כללי אתיקה מחייבים ומוגדרים משפטית. לעומת זאת, שיחות עם עורך דין מיסוי הינן חסויות ומוגנות תחת חיסיון עו"ד-לקוח. אין בכך כדי להכשיר עבירות מס חלילה, אלא רק להציף את הנושא המהותי הזה.

  תכנוני מס חכמים, מוכווני מטרה וצופים פני עתיד

  תכנון מס הוא פעולה כלכלית ועסקית לגיטימית ומקובלת, כאשר כל עוד הדברים נעשים במסגרת החוק אין בכך כל פסול וגם רשות המיסים עצמה אינה מתנגדת לכך. לכן, מרכיב מהותי בבניית אסטרטגיית התנהלות נכונה מול רשות המיסים בהקשר למיסוי חברות ותאגידים הוא תכנוני מס חכמים, מוכוונים למטרות הפרטניות של אותה חברה או אותו תאגיד וצופים פני עתיד מבחינה פיננסית ומבחינת שינויים ברגולציה ובחקיקה. 

  כך למשל אפשר להשתמש בהטבות מס שונות לצורך ניצול משאבים נכון והפחתת חבות המס של החברה, אפשר לתזמן רכישות, ניתן לרשום חלק מהפעילויות העסקיות בחברות בחו"ל ועוד מכלול אלמנטים ומהלכים שניתן לבצע כדי לקטין את חבות המס של החברה ולהתנהל חכם ויעיל יותר מול רשות המיסים. 

  גם בהקשר זה, שילוב כוחות חכם ואפקטיבי בין משרד ראיית חשבון למשרד משפטי המתמחה במיסים יוצר מכפיל כוח משמעותי ותורם להתנהלות התקינה והחכמה מול רשות המיסים. 

  כמו כן, בניית מודל התנהלות תקין, חכם ונכון מול רשות המיסים לחברה או תאגיד תלויים מאוד במהות הפעילות העסקית של אותו ארגון, כאשר ההתאמה האישית היא חשובה מאוד כאן כדי לייצר הצלחות ולפעול בצורה האופטימאלית בגזרת המיסוי. יש להקפיד בצורה משמעותית על טיפול חשבונאי ומשפטי נכון בהקשר לשומות המס של החברה או התאגיד, כדי לצמצם את חבות המס בצורה לגיטימית ויעילה וכדי למנוע מצבים בעייתיים שלאחר קביעת השומות קשה יותר לצאת מהם.

  התנהלות נכונה מול רשות המיסים מצריכה שילוב כוחות וניצול יכולות וידע מקצועי של כמה וכמה גורמים, כדי ליצור ערך מוסף ושלם העולה על סך חלקיו. רואה חשבון ועורך דין מיסים הם מעמודי התווך ההכרחיים להצלחה בכך.

   

   דילוג לתוכן