צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  תושב חוזר ותיק – הטבות מס המגיעות לך

  מסיבות שונות, חלקן כלכליות גרידא וחלקן קשורות ישירות להיותה מדינת לאום ייחודית, ישראל רוצה למשוך אליה חזרה ישראלים שעזבו את המדינה ושאלו יבחרו לשוב ולהיות תושבי ישראל. לכן המדינה מנהיגה מדיניות מקבלת ומחבקת כלפי תושבים חוזרים, בעיקר בדמותן של הטבות מס אטרקטיביות וזכויות מיוחדות למיניהן. בהקשר לכך, אדם המוגדר תושב חוזר ותיק זכאי למקסימום ההטבות והזכויות המיוחדות הללו, מה שמביא עימו השלכות כלכליות משמעותיות במיוחד. 

  מי נחשב תושב חוזר ותיק?

  החל משנת 2008 ועם תוספות מעת לעת לאורך השנים שחלפו מאז, מדינת ישראל ביצעה כמה תיקוני מס, בהקשר הספציפי שלנו כאן תיקונים הקשורים למיסוי תושבים חוזרים הבוחרים להפוך, שוב, את ישראל למקום מגוריהם המרכזי והעיקרי בהתאם להגדרות התושבות. תושב חוזר "רגיל" הוא אזרח ישראלי (או אזרחית כמובן) שלא היה תושב ישראל במשך לפחות 3 שנים (לפי ההגדרות הברורות מי נחשב ולא נחשב תושב ישראל), שהוא או בן/בת זוגו לא היו מועסקים בחו"ל ע"י ממשלת ישראל, שהוא או בן/בת זוגו שירתו בצבא או בשירות לאומי וללא קבלת סטטוס תושב חוזר בעבר. 

  תושב חוזר ותיק לעומת זאת, הוא אזרח ישראלי העונה לדרישות שהוצגו לעיל, אך שלא היה תושב ישראל במשך לפחות 10 שנים, ברציפות. בפועל, הזכויות וההטבות של תושב חוזר ותיק הן כמעט כמו של עולה חדש.  

  הטבות מס ספציפיות לתושבים חוזרים ותיקים

  • פטור ממס: ההטבה המרכזית והאטרקטיבית ביותר עבור תושב חוזר ותיק, זכאות לפטור מלא ממס על הכנסות שונות המיוצרות בחו"ל, למשך 5 שנים. הכנסות הפטורות מקורן בחו"ל והם כוללות למשל ריביות, שכ"ד, קצבאות, דיבידנדים, תמלוגים. יש לציין כי קבלת הפטור מצריכה כי מקור הכנסות הוא מנכסים שהיו בבעלות התושב החוזר עוד לפני חזרתו להיות תושב ישראל. 
  • הטבות מס פנסיוניות: תושב חוזר ותיק זכאי להקלה במיסוי על הכנסות פנסיוניות המגיעות מחו"ל ואשר נצברו עבור עבודה שנעשתה בחו"ל. הטבת המס מגבילה מהותית את סכום הפנסיה מחו"ל שהמדינה יכולה לחייב במיסוי בישראל.
  • הטבת מס על רווח הון ממימוש נכסים בחו"ל: קבלת פטור מלא ממס רווחי הון על מכירת נכסים של תושב חוזר ותיק הנמצאים בחו"ל, כאשר מן הסתם מדובר על נכסים שהיו ברשות האדם עוד לפני חזרתו לישראל. כמו כן לקבלת הפטור יש מגבלה שעל הנכס להימכר עד 10 שנים ממועד החזרה להיות תושב ישראל.

  הטבות המס והזכויות המיוחדות של תושב חוזר ותיק הן בהחלט מפתות ואטרקטיביות, כאשר לא מעט בעלי הון וישראלים בעלי אמצעים ניצלו את הרפורמה במס וחזרו לגור בישראל. אך במקרים רבים, בשל היקף ומגוון הנכסים ומקורות ההכנסה בחו"ל, מדובר על תחשיבים מורכבים של מיסוי וחשוב מאוד להיערך בהתאם ולבצע תכנון מס אופטימאלי וחכם לקראת החזרה לישראל. עו"ד מיסים בלע הבנה ישראלית ובינלאומית מעמיקה יהיה גורם מקצועי מתאים למשימה כזו. 

  מה לגבי תושב חוזר ותיק בעל חברה זרה?

  הטבות המס עבור תושבים חוזרים ותיקים מיועדות בעיקר למשוך בעלי הון ישראלים לחזור לקבוע את מקום מושבם בישראל, כדי להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים ולעודד את אותם בעלי הון חוזרים להשקיע במשק הישראלי. כך שרבים מאותם תושבים חוזרים עוברים לישראל ועדיין מחזיקים בבעלות או בשליטה על חברות זרות ובינלאומיות. מקרים אלו מורכבים יותר מאשר הטבות המס שפורטו לעיל, כאשר כל מקרה נבחן לגופו, יש מקרים בהם החברה הזרה לא תיחשב ככזו שפעילותה נשלטת ומנוהלת מישראל, אך יש מקרים הפוכים. 

  באופן כללי, אם החברה מנוהלת ע"י תושב חוזר ותיק / עולה חדש, עם שליטה בבעלות ובניהול העסקים המתבצעים מישראל, החברה תיחשב כמו תושבת ישראל ותמוסה בישראל לפי החוקים הרלוונטיים, בלי קשר למיקום הגיאוגרפי של יצירת ההכנסות או הפעילות העסקית של החברה. אבל, במסגרת הרפורמה במס לתושבים חוזרים, חברה זרה המנוהלת ע"י תושב חוזר ותיק יכולה שלא להיחשב תושבת ישראל ולהיות זכאית לפטור ממס בישראל, בעשר השנים הראשונות מאז חזרתה מנהל/בעל השליטה לישראל. 

   דילוג לתוכן