צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  מהו צו ירושה?

  כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, כיצד מחלקים את רכושו ונכסיו ליורשיו? זו בהחלט שאלה שעולה לא מעט ובכל רבדי החברה הישראלית, שאלה הסובבת סביב עניין רגיש, מורכב ולרוב גם כואב בשל האובדן.  מדינת ישראל מקיימת מנגנון המיועד בדיוק למקרים אלו, של פטירת אדם ללא צוואה רשמית, מנגנון הנקרא צו ירושה ואשר מסדיר חוקית ורשמית את חלוקת נכסי הנפטר בין יורשיו המוגדרים. נסביר מהו צו ירושה ומה המשמעויות של הוצאת צו כזה וקיומו. 

  הגדרת צו הירושה – מעשית ומשפטית

  כאמור, כאשר אדם נפטר ולא משאיר אחריו צוואה כלשהי, מנגנון צו הירושה קיים כדי להסדיר את הנושא של חלוקת רכוש ונכסי המנוח ליורשיו. צו ירושה לוקח בחשבון את נכסי המנוח ואת יורשיו החוקיים ומבצע חלוקה של אותם רכוש ונכסים בין היורשים, לפי הגדרות חלוקה מוגדרות ובהתאם לסטטוס ולמצבם הפרטני של היורשים השונים. נציין כי מבחינת החוק היבש, בהיעדר צוואה רשמית ומוסדרת, מנגנון צו הירושה קובע כי יורשי הנפטר הם בן או בת הזוג וילדיו של המנוח. זה מייצר מצבים פוטנציאליים שבהם אדם שלא נכלל בצו הירושה מתנגד לקיומו ודורש להכלילו בקיום צו הירושה – אבל אנו מקדימים את המאוחר בהקשר להתנגדויות לקיום צו ירושה. 

  למרות המודעות ההולכת וגוברת להסדרת נושא הצוואה מבעוד מועד, רבים מופתעים מהיקף הנפטרים אשר הולכים לעולמם מבלי שהסדירו זאת מראש – מה שגורר צורך מחויב המציאות להגשת בקשה לצו ירושה ובהמשך לקיים את הוראות הצו. לצורך המחשה, בשנת 2018 הוצאו כ-31,000 צווי ירושה לעיזבונם של נפטרים שלא השאירו צוואה רשמית.

  יש להדגיש כי לצד צו הירושה קיים גם מנגנון משפטי של צו קיום צוואה. זהו מנגנון שונה המיועד להפקת צו משפטי מחייב הניתן במקרים בהם יש צוואה ויורשי המנוח מבקשים לקיימה ולתת לה תוקף משפטי לקראת חלוקת הרכוש כמוגדר בצוואה. 

  הרשם לענייני ירושה – הגוף המנהל של צווי הירושה

  מנגנון צו ירושה הינו מנגנון ממשלתי ומשפטי, לכן יש גוף סטטוטורי מוגדר המנהל את התהליך ואת הבקשות לקיום צו ירושה. גוף זה נקרא הרשם לענייני ירושות והוא פועל תחת אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי שבמשרד המשפטים

  כל בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושות וזהו הגוף האחראי על בחינת הבקשות, אישורן וכמובן הפקת מסמך צו הירושה הרשמי. נדגיש כי ב-2019 רשם הירושות השיק מערכת חדשה, מתקדמת ויעילה של הגשה דיגיטלית מלאה של בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. 

  מהותו של צו הירושה ותהליך קבלתו

  אחרי העניינים ה"טכניים", נעמיק מעט במהותו המעשית של צו הירושה. במהות, צו ירושה מיישם מנגנון ירושה "על פי דין" ולא על פי צוואה מוגדרת של המנוח – כי לא קיימת צוואה כזו במקרים אלו. המשמעות בפועל היא שהחוק מגדיר כי רכושו ונכסיו של המנוח יחולקו בין היורשים המוגדרים לפי הדין, קרי בן או בת זוג וילדים, באופן הבסיסי ביותר. החלוקה הפנימית בין בן או בת הזוג לבין הילדים אף היא מוגדרת ותלויה במשתנים שונים, למשל גיל הילדים במועד קיום צו הירושה (האם הם קטינים או בגירים). 

  חשוב לציין כי אם קיימת צוואה אך היא מכסה רק חלק מרכושו של המנוח, אזי את כל יתר הרכוש מחלקים "על פי דין" ובהתאם להוצאת צו ירושה וקיומו כמוגדר בצו המחייב והרשמי. 

  האם ניתן להתנגד לצו ירושה? שאלה חשובה שעולה לא אחת במקרים מורכבים למיניהם. בהחלט אפשר להתנגד למתן צו ירושה וקיים מנגנון מסודר לזה בתוך תהליך הפקת הצו. נתייחס לכך במאמר נפרד המתייחס פרטנית להתנגדות לצו ירושה.

  תהליך הפקת וקבלת צו ירושה כולל את השלבים הבאים:

  • תשלום האגרות המתאימות להגשת בקשה לצו ירושה לרשם הירושות במשרד המשפטים.
  • מילוי טופס בקשה לצו ירושה על ידי עורך דין המתמחה בירושות ובתהליך – עם נתונים על יורשים, רכוש, פרטים אישיים וכיוצא באלו.
  • צירוף תעודת פטירה של המנוח וכמו כן מסמכים רלוונטיים נוספים – למשל מסמכים רכוש ונכסים, לגבי זהות בן או בת הזוג, זהות ופרטי הילדים וכן הלאה. 
  • לכל אחד מהיורשים על פי דין מותר להגיש את הבקשה לצו ירושה, אך חובה על אותו צד ליידע את יתר היורשים על קיום התהליך. 
  • הגשת הבקשה לרשם הירושות – כאמור, ניתן לעשות זאת כיום באופן דיגיטלי ומקוון וכל התהליך מהיר מאוד לעומת העבר. 
  • רשם הירושות מפרסם בעיתונות וברשומות הממשלתיות הודעה רשמית לגבי הבקשה לצו ירושה ליורשים המוגדרים. בשלב זה מי שמבקש להתנגד לקיום צו הירושה יכול ללמוד על הבקשה ולהגיש התנגדות רשמית ומנומקת. 
  • פקידי רשם הירושות מבצעים תהליך בדיקה ואישורים לבקשת צו הירושה ובפרק זמן של כ-30 יום מחזירים תשובה המאשרת את צו הירושה או עם בקשת מסמכים ואסמכתאות נוספים. לחלופין הרשם יכול להחזיר תשובה כי יש להעביר את התיק לדיון משפטי בבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול. 

  אם צו הירושה התקבל עם אישור ועם המסמך הרשמי המאשר את קיום צו הירושה ואת זהות היורשים, ניתן להתקדם לחלוקה בפועל של הרכוש והנכסים. 

  נציין כי באופן כללי, תהליך הפקת צו ירושה הוא יחסית פשוט ומהיר כיום, אך כל מקרה הוא פרטני וכולל מורכבויות ורגישויות. לכן מעבר לצורך הבסיסי וה"טכני" בליווי של עו"ד ירושה בתהליך הגשת בקשת צו ירושה, בהחלט ניתן ורצוי להיעזר בשירות משפטי מקצועי כדי לפתור "מוקשים" בדרך ולהתגבר על מורכבויות ככל אשר תהיינה. 

   

   דילוג לתוכן