צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  חוק המזומן – מה מותר ומה אסור?

  תשלום במזומן, פעולה שבמקרים רבים כל כך ועבור אנשים רבים כל כך היא יומיומית ונראית על פניו פשוטה וברורה מאליה, הופכת בימים אלו ובמציאות הטכנולוגית הדינמית בה אנו חיים לא רק לפחות נפוצה אלא במקרים מסוימים אפילו לבלתי חוקית. חוק לצמצום השימוש במזומן, הידוע בשמו המקוצר "חוק המזומן", נכנס לתוקפו בתחילת 2019 ומגדיר כללים וסכומים ברורים לגבי תשלומים במזומן.

  אם גם אתם נותרתם מבולבלים מתשדירי השירות בכיכובו של חיים הכט לגבי חוק המזומן החדש ואם גם אתם תוהים מה מותר ומה אסור כעת לגבי תשלום במזומן – המשיכו לקרוא ומיד תבינו הכל.

  פרטים כלליים על חוק המזומן

  החוק לצמצום השימוש במזומן עבר בכנסת במרץ 2018 ונכנס לתוקף מעשי ואכיפתי בינואר 2019. החוק הוא צעד נוסף בתהליך מקיף וארוך טווח של המדינה ורשות המיסים להילחם בכסף שחור, ובכלל זה בעיקר בהעלמות מס והלבנת הון. החוק נולד מהיקפי ההון השחור במדינת ישראל ומהנוהג המקובל מאוד במקרים רבים של תשלום לעוסקים במזומן, ללא תיעוד רשמי של העסקה וכך אולי גם הפחתת התשלום עבור הלקוח המשלם אך גם העלמת הכנסות מרשויות המדינה ולכן גם הימנעות מתשלום מס אמת בגין אותן הכנסות עסקיות. את ההמלצות לחוק הניחה ועדה ממשלתית עוד בשנת 2014, אשר התבססה על הערכות של אובדן הכנסות מיסוי למדינה בסכום אסטרונומי של כ-50 מיליארד ש"ח בשנה.

  החוק גם מגדיר כללים ברורים לגבי תשלומים במזומן וכמו כן תקרות של סכומים שניתן לשלם במזומן. אך מלבד זאת הוא מכניס למשק הישראלי שינוי תפיסתי ומעשי בכך שהוא מטיל את האחריות למניעת העלמות מס לא רק על העסקים עצמם אלא גם על האזרחים הפרטיים המשלמים לאותם עסקים. קרי, אם בעבר שילמתם לקבלן השיפוצים שלכם במזומן כדי להימנע מרישום העסקה ומתוספת המע"מ וכך להשיג הוזלת עלות השיפוץ והעבירה הייתה למעשה שלו בלבד (עבירה פלילית עם סיכוי למאסר) – אז חוק המזומן מגדיר שמעל סכום מסוים גם אתם כאזרחים ביצעתם עבירה, שדינה קנס.

  כמה מותר לשלם במזומן לעסק?

  חוק המזומן קובע כי בעסקה בין לקוח שהוא אדם פרטי לבין עסק, ניתן לשלם במזומן את מלוא הסכום רק כאשר סך סכום העסקה עומד על מקסימום של 11,000 ש"ח. כמובן שגם תשלומים במזומן חייבים ברישום בספרי החשבונות של העסק ובהפקת חשבונית/קבלה ללקוח. כמו כן, בעוד שעסקאות עד סכום של 11,000 ש"ח ניתן לשלם במזומן והחוק אינו נוגע להן, חוק המזומן גם מגדיר כי עבור עסקאות מעל סכום זה קיימת מגבלת מזומן של 11,000 ש"ח או 10% מסך סכום העסקה – הסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות אלו. המשמעות היא שאם ביצעתם מול עסק עסקה בסכום של 30,000 ש"ח, תוכלו לשלם במזומן רק 3,000 ש"ח ואת כל היתר באמצעים אחרים כמו צ'ק, כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

  • סכום העסקה עד 11,000 ש"ח – מותר לשלם במזומן.
  • סכום העסקה מעל 11,000 ש"ח – מותר לשלם במזומן 10% מסך סכום העסקה ועד מקסימום 11,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.

  כדי למנוע פרצות בחוק ו"התחכמויות" של עסקים או לקוחות – הגבלת המזומן המוגדרת בחוק כוללת גם את המע"מ וגם כל מרכיב נוסף לעסקה, כמו למשל משלוח. כך שאי אפשר להצדיק תשלום במזומן החורג מתקרות הסכומים בחוק בכך שחלק מהסכום היה מע"מ או עלות היקפית לעסקה עצמה.

  כמה מותר לשלם במזומן בין אנשים פרטיים?

  חוק המזומן קובע גם מגבלה על העברת מזומן בין אנשים פרטיים – הכוונה בין שני אנשים כשאף אחד מהצדדים אינו עוסק רשום או עסק בצורת התאגדות כלשהי. במקרים פרטים אלו, מותר לאדם להעביר לאדם פרטי אחר עד 50,000 ש"ח במזומן.

  המגבלה של 50,000 ש"ח תשלום במזומן תקפה גם כאשר העברת הכסף מוגדרת כמתנה. אך יש לשים לב כי חוק המזומן מחריג מתנות במזומן בין בני משפחה – קרי, לבני משפחה מותר להעביר גם מעל 50,000 ש"ח וההגדרה של "בני משפחה" היא מקיפה ומקלה וכוללת ילדים, הורים, סבים וסבתות וגם אנשים המוגדרים "סמוכים על שולחנו של האדם".

  • העברת מזומן בין אנשים פרטיים – מותר רק עד מקסימום 50,000 ש"ח. גם כאשר הסכום מוגדר מתנה.
  • העברת מזומן בין בני משפחה, כמתנה – ללא הגבלת סכום.

  מותר ואסור לגבי תשלום משכורות במזומן

  אמנם נוהג זה משמעותית פחות נפוץ כיום, אך עדיין יש עסקים המעבירים לעובדיהם משכורת במזומן. חוק המזומן מטפל גם במקרים אלו וקובע כי במקרים של תשלום משכורת מותר לשלם לעובד במזומן רק עד 11,000 ש"ח. מעל סכום זה אסור לשלם במזומן, גם לא את 10% שניתן במסגרת עסקאות בין לקוח פרטי לעסק.

  הוראות נוספות של חוק המזומן

  הסעיפים שפורטו לעיל הם העיקריים בחוק המזומן שנכנס לתוקפו בינואר 2019. אך החוק מקיף מאוד וכולל הוראות נוספות לגבי אפשרויות אחרות של תשלומים והעברת כספים במזומן בין צדדים.

  • מגבלת התשלום במזומן חלה גם על תשלומי שכר דירה – עסקי או פרטי. קרי, מותר לשלם שכ"ד במזומן רק כל עוד כל תשלום (כל עסקה) הוא עד מקסימום 11,000 ש"ח.
  • החוק מאפשר לרשום צ'ק פתוח (ללא מוטב) רק עד סכום של 5,000 ש"ח. מעל סכום זה חובה לרשום מוטב. כמו כן החוק מחייב מהיום רישום שם המשלם ומספר תעודת זהות בגב הצ'ק.
  • חוק המזומן מדבר על סך סכום העסקה, כך שגם אם יש מספר קונים אותן מגבלות חלות על כל העסקה ואסור לחלק את התשלום במזומן בין הקונים וכך להגדיל את היקף השימוש במזומן באותה עסקה.

  מה הסנקציות של עבירות על חוק המזומן?

  לסיום, נפרט בקצרה לגבי הסנקציות למי שעובר על הוראות חוק המזומן. נציין כי הענישה לגבי חוק המזומן זהה ו"עיוורת" הן לגבי מקבל התשלום במזומן והן לגבי המשלם עצמו. חוק המזומן אינו פלילי ולכן הסנקציות שהוא מאפשר לרשות המיסים להטיל הן קנסות כספיים. העוברים על החוק חשופים להטלת קנס כספי בשיעור של 15%-30% מסכום העסקה שלגביה בוצעה הפרת החוק.   

   דילוג לתוכן