צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  התנגדות לצו ירושה: כך תעשו זאת נכון

  צו ירושה הוא המנגנון הרשמי בישראל לחלוקת רכושו של נפטר אשר לא השאיר צוואה ליורשיו החוקיים והמוגדרים "על פי דין", מנגנון המנוהל ע"י רשם הירושות באגף האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים. במסגרת הגשת בקשה לקיום צו ירושה, ניתנת גם ההזדמנות להגשת התנגדויות לצו הירושה – למי אשר מסיבות כאלו ואחרות רואה עצמו נפגע מצו הירושה כפי שהוגשה הבקשה. באופן טבעי, יש הליך מסודר להגשת התנגדות לצו ירושה. 

  התנגדות לצו ירושה יכולה להיות מוגשת בנסיבות שונות ומגוונות. למשל ילד מחוץ לנישואים של המנוח אשר דורש להכליל אותו או אותה בצו הירושה, גורם כלשהו המאמין שהוא זכאי לחלק מרכושו של המנוח או בקשה של היורשים המוגדרים לשינוי בחלוקת אחוזי הירושה ביניהם.

  מתי מגישים התנגדות לצו ירושה?

  ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה רק לאחר שכבר הוגשה בקשה לקיום צו ירושה לרשם הירושות ולפני שהופק צו הירושה הסופי. אי לכך, הגשת התנגדות לקיום צו ירושה מהותה התנגדות לקביעת זהות היורשים ו/או אחוזי חלוקת הרכוש של המנוח בין היורשים המוגדרים בצו הירושה. זאת בניגוד לבקשה לתיקון צו ירושה שניתן להגיש לאחר הפקת וקבלת צו הירושה ואשר נוגעת לתיקון טעויות מסוימות בצו עצמו. 

  ברמה המעשית, רשם הירושות מקבל בקשה להפקת צו ירושה עבור יורשיו של נפטר, בקשה המוגשת באופן דיגיטלי ע"י עו"ד ירושות וע"י יורשי המנוח (משפחתו הקרובה). כחלק מתהליך בחינת הבקשה, רשם הירושות מחויב לפרסם ברשומות הרשמיות וגם בעיתון יומי (או בכמה עיתונים) את הבקשה להפקת צו הירושה, עם שם המנוח ופרטים רלוונטיים נוספים. 

  פרסום זה בעיתונות מיועד בדיוק למטרת יידוע הציבור לגבי הגשת הבקשה לצו ירושה ומתן אפשרות להגיש התנגדויות. רשם הירושות קובע את משך הזמן שבו ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה, כאשר בכל מקרה משך הזמן הזה לא יפחת מ-14 יום ממועד הפרסום בעיתונות. 

   תהליך הגשת התנגדות לצו ירושה

  תהליך ההתנגדות לצו ירושה מוגדר בתוך ההליך הכולל של בקשה להפקת צו ירושה, כך שיש מהלכים ספציפיים שיש לבצע. חשוב להגיש את ההתנגדות למחלקת רשם הירושות במחוז המתאים לפי מקום מגוריו המוגדר של הנפטר ואשר בו הוגשה גם בקשת צו הירושה. כמו כן, התנגדויות לצווי ירושה צריך להגיש ידנית במשרדי רשם הירושות או דרך הדואר. המערכת הדיגיטלית של רשם הירושות עדיין אינה תומכת בהגשה מקוונת של התנגדות אלא רק בהגשה של בקשת צו הירושה עצמה. הגשת הבקשה כוללת:

  • במסמך התנגדות לקיום צו הירושה יש לכלול פרטים מלאים של המתנגד, פרטים של המנוח, פרטים מלאים של כל יתר המעורבים בעניין (קרי, היורשים המפורטים בבקשת צו הירושה), פירוט ההתנגדות וכמו כן לצרף מסמכים התומכים במהות ההתנגדות. 
  • יש להגיש לרשם הירושות תצהיר התנגדות לצו ירושה אשר נערך ונחתם ע"י עורך דין ואשר מציג תמיכה בעובדות המועלות ובמהות ההתנגדות לצו הירושה.
  • אישור תשלום האגרה הנדרשת לצורך הגשת ההתנגדות.
  • אם מגיש ההתנגדות מיוצג ומלווה ע"י עורך דין, יש להגיש גם ייפוי כוח מתאים. כמובן שהתהליך יעיל, מושכל ומדויק יותר כאשר עו"ד מומחה לתחום מלווה את בקשת ההתנגדות. 

  טיפול בהתנגדות לצו ירושה

  בקשת ההתנגדות לצו ירושה מוגשת לרשם הירושות, אך החוק לא מתיר לרשם ופקידיו להתערב בעניינים אלו, לכן התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה להמשך דיון ולקביעת תוצאת ההתנגדות. אם בקשת ההתנגדות אינה משמעותית מבחינת חוזק הטענות והיכולת של המתנגד לתמוך בהן עובדתית, אז מן הסתם בית המשפט יבצע החלטה מהירה וללא דיון מעמיק לדחות את ההתנגדות. בקשות שיש בהן ממש וגם תמיכה עובדתית בטענות, יכולות בהחלט לשנות את המצב ולגרור להפקת צו ירושה שונה ואשר יותר תואם לעובדות כפי שהציג אותן המתנגד באמצעות עורך דינו המלווה את התיק.  

  גם בגלל מורכבות הנושא והרגישות האינהרנטית הקיימת בחלוקת רכושו ונכסיו של אדם שנפטר ללא צוואה וגם בגלל שהתנגדויות לצווי ירושה מועברות לבית המשפט לדיון משפטי רציני ומהותי, בהחלט חכם ונכון להיעזר בייצוג של עורך דין ירושה במסגרת התהליך. 

   

   דילוג לתוכן