צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  מהי שומת מס הכנסה?

  במערכת המס הישראלית, התוצאה המרכזית משפע העבודה על הגשת הדו"ח השנתי של נישום היא שומת מס הכנסה. השומה היא נתון חשוב מאוד עבור עצמאיים ואנשים רבים נוספים במשק הישראלי, כאשר יש למסמך זה השפעה משמעותית על מכלול היבטים כלכליים בחייו של אדם ובהתנהלותו הפיננסית. אך מהי בדיוק אותה שומת מס הכנסה? בדיוק לשם כך התכנסנו כאן, משרד עו"ד בועז ראובן מומחה למיסוי, עם ההסברים.

  מה משמעות המילה שומה?

  לפני שניכנס לעובי הקורה במתן מענה לשאלה מהי שומת מס הכנסה – נסביר את משמעות המילה הזו בכלל. בבואנו לדבר על שומה בהקשר של מיסוי, כמובן שאין הכוונה לשומות המופיעות על אזורים שונים בגוף ואשר נקראות גם נקודות חן.

  משמעות המילה "שומה" כפי שמוגדר בעברית היא הערכה לערך של פריט או דבר מה, כאשר בהקשר למיסים ודיני מיסוי השומה היא הקביעה של הרשות הרלוונטית (מה הכנסה במקרה להלן) מה סכום ההכנסה החייבת במס של נישום ספציפי ובהתאם מה היקף המס שעל אותו נישום לשלם, או לחלופין איזה החזר מס הנישום אמור לקבל.

  שומת מס הכנסה: תהליך מקצועי של מס הכנסה הקובע את גובהה של ההכנסה החייבת במס של נישום. מנתוני השומה גוזרים את הסכום שעל אותו נישום לשלם למס הכנסה עבור אותה שנת מס רלוונטית. במקרים בהם השומה השנתית מראה כי הנישום שילם מראש – באמצעות מקדמות – יותר מדי מס, הוא יקבל החזר כספי בהתאם.

  באופן דומה לשומת מס הכנסה, קיימות במערכת המיסוי הישראלית גם שומות נוספות, העיקריות הן: שומת מס ערך מוסף, שומת מס שבח (ממכירת נדל"ן), שומת מס רכישה (מרכישת נדל"ן).

  שומת מס הכנסה נקבעת על פי רוב לשנת המס הקודמת לשנה בה נקבעת השומה ומועברת לנישום. קרי, בשנת 2018 נקבל את שומת המס בגין שנת 2017, לאחר הגשת הדו"ח השנתי וכל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

  תהליך קביעת שומת מס הכנסה, בנקודות

  כדי לקבוע את שומת מס הכנסה של נישום עבור שנת מס מסוימת, מתקיים תהליך כללי שנפרטו כאן בנקודות כלליות:

  • הגשת דו"ח שנתי מלא הכולל פירוט לגבי הכנסות ורווחים של הנישום, מכל מקור שהוא.
  • במשרד פקיד השומה הרלוונטי לאזור רישום הנישום, הפקידים בוחנים את הדו"ח והמסמכים הקשורים וקובעים מה סכום ההכנסה החייב במס ומכאן מהי שומת מס הכנסה.
  • עם ההליך מסתיים באופן תקין ומסודר, שומת הנישום מתקבלת ונקבעת כסופית. הודעה מסודרת נשלחת לנישום ו/או למייצג שלו מול רשות המיסים (משרד רו"ח למשל).
  • אם ישנן בעיות כלשהן בקביעת שומת מס הכנסה לנישום, יתבקשו מסמכים נוספים או הבהרות. ואם נקבעה שומה "לפי מיטב השפיטה", אז השומה אינה סופית ולנישום זכות הערעור.

  גילוי מרצון הוראת השעה

  המשמעויות של שומת מס הכנסה

  כאמור, שומת מס הכנסה היא לא רק נתון מספרי אלא היא מביאה עימה משמעויות שונות. בראש ובראשונה, השומה קובעת כמובן כמה מס הנישום נדרש לשלם כמס הכנסה או לחלופין מה ההחזר שהוא אמור לקבל בגין מקדמות מס הכנסה שכבר שולמו.

  מעבר לכך, לשומת מס ההכנסה יכולה להיות השפעה על סוג ההתאגדות העסקית שלנישום כדאי ליישם ועל מכלול היבטים פיננסיים ומשפטיים נוספים.

  ההיבטים המשפטיים של שומת מס הכנסה

  משרד עו"ד בועז ראובן מתמחה בדיני מיסים, משפט בינלאומי ושוק ההון. לכן מעבר להסברים החשובים לגבי שומת מס הכנסה, ניגע גם בהיבטים המשפטיים הפוטנציאליים והקיימים של שומת המס.

  תהליך קביעת שומת מס הכנסה יכול להיות "טריגר" לחשדות מסוימות לגבי עבירות מס ולפתיחת חקירה כלכלית לגבי הנישום. כמו כן בהליך קביעת השומה יכולות לצוץ תקלות ועבירות מס טכניות / לא מהותיות, הדורשות התייחסות ותיקון. מעבר לכך, ישנם מקרים בהם הנישום אינו מסכים עם נתוני השומה שנקבעו לו, וכדי למצות את האפשרויות מבחינת ערעור, עמידה על זכויות וכיוצא באלו, יש צורך בייצוג משפטי מצד גורם מומחה בתחום.

  כל אלו וגם מקרים אחרים מעלים את הצורך המהותי בליווי וייצוג משפטי ע"י עו"ד מומחה במיסים בכל המהלכים וההליכים מול מס הכנסה ורשות המיסים, ממקרים של חקירות עבירות מס הכנסה ועד הגשת ערעורים על שומת מס הכנסה.

   דילוג לתוכן