צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  תשלום כופר

  כאשר שומעים את המילה "כופר", רבים עשויים להעלות בדעתם סצנות מסרטי מתח אמריקאיים על חטיפות ודרישות תשלום. אך כמובן שבהקשר של תשלום כופר מס הכנסה המציאות שונה לגמרי, כאשר היא כוללת הרבה פחות "אקשן" מאשר בסרטים אך אפשרות ריאלית ואמיתית להימנע מהליכים פליליים ואף מעונשי מאסר. המשיכו לקרוא ומיד תבינו הרבה יותר.

  תשלום כופר לרשות המיסים כמעשה כפרה על עבירת מס

  דרך ציורית במידה מסוימת, אך נכונה, להסתכל על הנושא של תשלום כופר מס הכנסה היא שתשלום הכופר מהווה מעשה כפרה בגין עבירת מס שאדם או ארגון ביצעו. מכאן גם מגיעה המילה עצמה בה בוחרת מדינת ישראל להשתמש במקרים אלו, בניגוד לקנס מנהלי.

  למרות האמור לעיל, כבר היו מקרים בעבר בהם בקשות כופר התקבלו אך גם צוין בבקשה כי אין בה הודאה באשמה. כך שישנם מקרים בהם אדם יבקש לשלם כופר כדי לסגור את התיק במקום להיגרר לחקירות ארוכות ולהליכים משפטיים מורכבים.

  מהותו של מודל תשלום הכופר לרשות המיסים כופר

  עבור נאשמים בעבירות מס על סוגיהן השונים והרבים, המודל של תשלום כופר מס הכנסה מהווה ממש "כרטיס יציאה מהכלא" כמו שנהוג לומר באנגלית (Get out of jail card), לכן יש לברך על קיומה של אפשרות זו, למרות המשמעויות הכספיות הלא מבוטלות שמגיעות לצידה.

  תשלום כופר על ידי אנשים שביצעו עבירות מס מאפשר להם להימנע מהגשת תביעה נגדם ומפתיחה בהליכים פליליים, הליכים שהתוצאה שלהם יכולה בהחלט להגיע לעונשי מאסר בפועל ולשינוי קיצוני בחייו של הנאשם. המדינה למעשה מבינה שעבירות מס, חמורות ככל שתהיינה, אינן עבירות מסוכנות וכי במקרים רבים עברייני המס הם אנשים נורמטיביים שאינם מהווים סכנה לציבור כמובן. לכן המדינה, באמצעות רשות המיסים, מאפשרת לאותם עברייני מס לשלם סכום כופר המהווה קנס בפועל, וזאת בתמורה לסגירת התיק נגדם וכאמור אי פתיחה בהליכים משפטיים פליליים – על כל המשתמע מכך.

  תשלום כופר מס הכנסה במקום הליך פלילי מהווה אפשרות עדיפה בהרבה ברוב מוחלט של המקרים. אפשרות הכופר עדיפה כי היא מונעת את קיומו של תיק פלילי, מונעת זמן ארוך של סבל, עוגמת נפש והוצאות כספיות על הליך משפטי, מאפשרת לאדם להמשיך בחייו והיא מונעת עונשי מאסר, כאמור.

  מודל הכופר מעוגן בכל חוקי המס בישראל. כאשר בהקשר ישיר של כופר מס הכנסה ההליך מפורט בסעיף 221 בפקודת מס ההכנסה.

  כיצד תשלום כופר מס הכנסה עובד?

  הליך של תשלום כופר כחלופה להליך פלילי הוא גם הליך מזורז, בנוסף למה שכבר נאמר לגביו. זהו עוד יתרון. חשוב מאוד שגם בהליכים של בקשות לתשלום כופר יהיה ייצוג של עו"ד מומחה למיסוי ועבירות מס, ייצוג שכזה בהחלט ישפר את סיכויי ההצלחה של ההליך.

  בקשת כופר ניתן להגיש כמעט לכל אורך הדרך בהקשר של חקירות עבירות מס, גם בשלב החקירה עצמה וגם לאחר העברת התיק לפרקליטות – אלא שבמקרה השני הפרקליטות צריכה לאשר את קבלת בקשת הכופר ולא רק רשות המיסים. אפשר אפילו להגיש בקשת כופר לאחר הגשת כתב אישום, אך במקרים אלו הבקשה מועברת למשרד היועץ המשפטי לממשלה.

  כאשר בקשת תשלום כופר מס הכנסה מוגשת בשלבי החקירה, היא מועברת ליחידה החוקרת של מס הכנסה וזו נותנת את דעתה בנושא. הבקשה עצמה עולה לוועדת כופר במס הכנסה אשר דנה בבקשה ובכל היבטי המקרה. יש לציין כי אין הגדרות ברורות לגבי קבלה או דחייה של בקשות כופר ובהקשר לקביעת סכומי התשלום. ועדת הכופר בוחנת כל מקרה לגופו ומתייחסת לזהות האדם, מהות וחומרת העבירות, הסכומים המדוברים, עבירות קודמות, מצב משפחתי וכן הלאה.

  באם ועדת הכופר מאשרת את הבקשה, היא גם קובעת את הסכום אותו יש לשלם. הסכומים המרביים שניתן לדרוש ככופר מוגדרים בחוקי המס השונים, אך אין הגדרות רשמיות לסכומי מינימום – כך שהסכום עצמו הוא בידי שיקול הדעת של חברי ועדת הכופר עצמה. יחד עם זאת, אפשר לסמן מעין "כלל אצבע" המיושם במקרים רבים, כלל זה הוא 30% מסכום הכסף שהיה אמור להיות משולם כמס.

  שמות משלמי הכופר מתפרסמים בציבור

  נקודה חשובה לגבי תשלום כופר מס הכנסה היא שכיום במסגרת ההגדרות הרשמיות של המדינה, שמם של אנשים שבקשת הכופר שלהם אושרה מתפרסם ע"י רשות המיסים. כך למשל התקשורת יודעת על הסכמי כופר בין רשות המיסים לידוענים שונים.

  תשלום כופר לא מבטל את חבות המס!

  תשלום כופר מס הכנסה אינו מהווה חלופה לתשלום המס עצמו בו הנישום חייב! סכום הכופר בא בנוסף להסדרת חוב המס שיש לשלם. זוהי נקודה שאמורה להיות מובנית מאליה, אך חשוב לנו לציינה.

   דילוג לתוכן