צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  הגבלים עסקיים

  בינלאומי

  דיני הגבלים עסקיים נוצרו על מנת להסדיר את כללי התחרות בין גופים מסחריים / עסקיים בשוק חופשי.

  חוקי ההגבלים העסקיים וחוק התחרות הכלכלית, הנאכפים ע"י  רשות התחרות (לשעבר נקראה הרשות להגבלים עסקיים), הם כלי מרכזי ומשמעותי אשר באמצעות תקנות וכללים קובע את כללי המשחק בתחרות בין גופים כלכליים ועסקיים ומשמש כמעין "מגילת זכויות הצרכן". כל גוף עסקי מחויב ליישם את הוראות חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות בכל התקשרות עסקית עם לקוח, ספק או מתחרה. הפרת חוקי התחרות וההגבלים העסקיים היא עבירה פלילית, אשר יכולה גם לשמש עילה לתביעה אזרחית, לפסיקת תשלומי פיצויים ובנוסף לפגיעה במוניטין העסקי ובתדמית התקשורתית של ארגון או מותג.

  משרד עו"ד בועז ראובן צבר ניסיון רב בליווי תאגידים וארגונים אשר לגביהם תקפים דיני ההגבלים העסקיים והתחרות, בארץ ובמדינות בחו"ל, כמו גם בהיבטים הפליליים המתלווים אליהם במקרים של הפרות רגולטוריות או חוקיות לכאורה.

  המשמעות של חוקי ורגולציית הגבלים עסקיים ותחרות

  תחום ההגבלים המשפטיים הוא מאבני היסוד של כלכלה קפיטליסטית במודל של שוק חופשי ופתוח, כאשר במהותו הנושא מיועד לקדם תחרות כלכלית בריאה ונדרשת מצד אחד אך גם למנוע תחרות בלתי הוגנת ואשר פוגעת בצרכנים עצמם ו/או במשק הכלכלי המקומי. זהו למעשה נושא מרתק ודינמי, בעל השלכות כלכליות ופיננסיות על כל אחד ואחת מאזרחי ואזרחיות מדינת ישראל.

  משמעות חוק ההגבלים העסקיים ותחרות היא שאמנם המשק הכלכלי הוא שוק פתוח וחופשי, אך הוא אינו נעדר רגולציה ופיקוח ממשלתי לחלוטין כמובן. תחום התחרות מאפשר את קיומה של תחרות הוגנת ובריאה בין שחקנים מסחריים/כלכליים אך מונע "מערב פרוע" בכל הנוגע לתחרות ולפגיעה באינטרס הציבורי – כאשר לא אחת מדובר על קו דק מאוד בין הדברים ועל מערכת מורכבת וסבוכה של איזונים ובלמים הקשורים ישירות לצמיחה כלכלית ולרווחיות המגזר העסקי מחד ולהורדת יוקר המחייה ושיפור הפעילות הכלכלית עבור האזרחים עצמם מאידך.

  כך למשל חוקי תחרות יקדמו כניסת שחקנים חדשים לשוק מסחרי-כלכלי מסוים אך ימנעו פעילות של קרטל בין אותם שחקנים באותו תחום פעילות. דוגמא נוספת היא שחוקי תחרות יכולים לקדם כניסת שחקנים בינלאומיים לתחום פעילות מסוים, אך תוך כדי יישום רגולציה המונעת פגיעה או אף הרס של ענפים בכלכלה המקומית בישראל. וישנן עוד אינספור דוגמאות ליישום בשטח של חוקי תחרות ולהשפעה של התחום כולו על המשק הישראלי, על הצרכנים ועל תאגידים ושחקנים בשוק - כך שבהחלט מדובר על תחום רחב ומורכב למדי.

  בדיוק בגלל מורכבות תחום קידום התחרות וההגבלים העסקיים, ארגונים מסחריים חייבים להשקיע משאבים רבים בהטמעת תהליכי עבודה שאינם עוברים על חוקי התחרות ובציות לדרישות החוק והרגולציה. עבירות על חוקי תחרות והגבלים עסקיים, אפילו אם נעשו בתום לב ומחוסר ידיעה, נחשבים עבירות כלכליות חמורות בישראל ויכולות בהחלט לגרור נזקים כספיים, אישיים ותדמיתיים קשים למנהלים ולארגון עצמו.

  ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין בנושא הגבלים עסקיים

  משרדנו, המנהל קשרי עבודה פוריים עם רשות התחרות ועם הרשויות המקבילות בחו"ל, יספק לכם ייעוץ וליווי בכל הסוגיות הנוגעות לחוק הגבלים עסקיים ורגולציית תחרות - כגון: בקשות לחוות דעת מקדמיות, ליטיגציית תחרות, ליווי בבקשות פטור מהסדרים כובלים, הודעות ותהליכי מיזוג בין חברות, שיתופי פעולה בין מתחרים, התנהגות לא תחרותית, עררים על החלטות הממונה על התחרות, ייצוג בבית הדין להגבלים עסקיים, ייצוג במסגרת תובענות ייצוגית כנגדכם ועוד.

  כמו כן, המשרד ילווה אתכם, גופים ואזרחים פרטיים, בהגשת תובענות אזרחיות וייצוגיות כנגד גופים עסקיים אשר עברו על חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות בישראל ואף בחו"ל.

   דילוג לתוכן