צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  בקשת חנינה מהנשיא – מחילה המובילה לחירות?

  התפקיד המכובד והמוערך של נשיא מדינת ישראל כולל בתוכו המון משימות, טקסיות, ייצוג כלל שכבות האוכלוסייה במדינה ועוד. אך בנוסף, לנשיא יש סמכות משפטית חשובה ומשמעותית, אחד מנדבכי היסוד של מוסד הנשיאות הישראלי. הכוונה היא כמובן לסמכות החנינה הנתונה בידי נשיא המדינה, אשר רשאי להעניק חנינה לאסירים ולמורשעים בביצוע עבירות שונות – מביטול יתרת עונשי מאסר ועד הקלה או המרה של עונשים.

  משרד הבוטיק של עו"ד בועז ראובן מסביר אודות הנושא החשוב והמהותי של חנינה מנשיא המדינה – הגשת בקשות לחנינה נשיאותית, מאיפה מגיעה סמכות החנינה ומה האפשרויות במסגרת סמכות חנינה נשיאותית זו.

   

  מקור סמכות החנינה הנשיאותית בישראל

  במדינות רבות ברחבי העולם, סמכות החנינה נתונה בידי ראש המדינה, כאשר בישראל נבחר לתת סמכות זו לנשיא המדינה, מוסד סטטוטורי רשמי וייצוגי אך ללא ריבוי סמכויות מעשיות, בניגוד לראש הממשלה המנהל בפועל את הרשות המבצעת ואת המדינה.

  ראשית וכדי להבין לעומק את מוסד החנינה הנשיאותית בישראל, נסביר מהי בכלל חנינה:

  המשמעות המעשית והרעיונית של חנינה היא למחול לאדם על עבירה שביצע, בצורה של המתקה, המרה או ביטול של עונש או אישום. החנינה מיושמת על אנשים אשר הואשמו או הורשעו בביצוע עבירות, לרוב עבירות פליליות. החנינה היא החלטה משפטית חזקה וסופית וביכולתה של סמכות משפטית ורשמית זו לבטל החלטות משפטיות קודמות.

  מקור סמכות החנינה הנשיאותית בישראל מגיע מ"חוק יסוד: נשיא המדינה". חשוב להבין כי מוסד החנינה לא נחשב ערכאה משפטית או מרכיב במערכת המשפט בישראל אלא מוסד נפרד, חיצוני ובלתי תלוי, הפועל מתוך סמכות של חסד ורחמים ומיועד בעיקר למקרים חריגים, בהם נשיא המדינה והמחלקה המשפטית של בית הנשיא רואים לנכון להתערב ולהעניק חנינה.

  החלטת נשיא המדינה לגבי חנינה, הינה סופית, אבסולוטית ואינה ניתנת לערעור בערכאות משפטיות או ממשלתיות.

   

  חנינה מנשיא המדינה

   

  זכאות להגשת בקשות חנינה

  רק מי שכל התנאים הבאים מתקיימים לגביו זכאי להגיש בקשה לחנינה דרך בית הנשיא:

  • מי שבית המשפט גזר עליו עונש מאסר בפועל או עבודות שירות.
  • כל ההליכים המשפטיים לגבי המקרה והתיק הסתיימו, כולל ערעורים, דיונים נוספים, בקשות למשפט חוזר.
  • בתיק/במקרה ישנן נסיבות מיוחדות וחריגות העשויות להצדיק מתן חנינה מלאה או הקלה/המרה בעונש.

  מוסד החנינה מנשיא המדינה שמור למקרים חריגים ומיוחדים ולא מתאים לכל מקרה פלילי בו נתקבל פסק דין מחמיר או שהערעור בתיק לא התקבל.  כל בקשת חנינה היא כמובן ייחודית ושונה מקודמתה, לכן חשוב מאוד לכלול בפירוט הבקשה את כל הפרטים הרלוונטיים והחשובים, לציין נסיבות מקלות, להדגיש היבטי התנהגות אזרחית וסוציאלית חיוביים של מבקש החנינה וכן הלאה. מן הסתם עורך דין פלילי יכול לסייע רבות בגיבוש תיק מלא, איכותי ויעיל יותר שיוגש לבית הנשיא לבחינת אפשרות החנינה.

   

  אפשרויות נשיא המדינה במתן חנינות

  חנינה כוללת בתוכה כמה וכמה אפשרויות, בהתאם לנסיבות, לנתונים ובסופו של דבר בהתאם להחלטתו של נשיא המדינה בפועל.

  • שחרור מוקדם של אסיר מהכלא, גם לפני סיום ריצוי העונש שנגזר עליו.
  • הפחתה/שינוי של עונש מאסר שנותר לאסיר לרצות בכלא או עונש עבודות שירות.
  • המרה של עונש שנגזר על מורשע – למשל המרה של עונש מאסר בפועל לעבודות שירות או מאסר על תנאי, המרה לתשלום קנס. וכו'.
  • ביטול עונש של אדם שהורשע בביצוע עבירות מסוימות – כולל לפני ריצוי זמן מאסר/עבודות שירות.
  • הוראה לחון את האדם ולמחוק את הרישום הפלילי שלו בעקבות העבירות שעליהן קיבל חנינה.
  • הקלה על פסיקת בית משפט לפסילת רישיון נהיגה של מי שהורשע בביצוע עבירה, קיצור משך הפסילה או ביטולה.
  • הקלה והפחתה של עונשי קנסות כספיים שבית משפט הטיל על נאשם מורשע.
  • הקלה בעונש לגבי קנסות עבירות תעבורה.

  *לנשיא המדינה סמכות משפטית להעניק חנינה גם בתיקים המערבים חיילים אשר נשפטו במערכת המשפטית הצבאית.

   

  בקשות חנינה מנשיא המדינה – איך זה עובד?

  באופן כללי, נשיא המדינה והמחלקה המשפטית בבית הנשיא לא "סתם" חושבים על מקרים שבהם יש הצדקה לתת חנינה ואז נותנים אותה.  המודל עובד כך שאנשים – אסירים, נאשמים ומורשעים – מגישים, לרוב בסיוע עורך דין פלילי המתמחה בנושא, בקשות חנינה רשמיות שנבחנות לפי שלל פרמטרים ושיקולים.

  בקשות חנינה מהנשיא מוגשות באופן רשמי ויעיל למדי דרך מערכת ממשלתית ייעודית, כאשר את הבקשה רשאי להגיש האדם המבקש את החנינה לגבי עצמו, קרובי משפחתו מדרגה ראשונה או עורך דין המייצג את האדם ומוגדר בא-כוחו. כמובן שיש יתרונות רבים בליווי של עו"ד פלילי, עם ניסיון מעשי בהגשת בקשות חנינה נשיאותיות, כדי לקדם את סיכויי הצלחת הבקשות.

  הבקשה מהנשיא צריכה לכלול את סוג החנינה המבוקש, פרטים ונתונים רלוונטיים למקרה, גיליון מרשם פלילי עדכני, פירוט הבקשה למתן החנינה, חוות דעת תומכות ושאר נתונים ומידע היכולים להיות רלוונטיים ולסייע למעבר יעיל ותקין של הבקשה ב"צינורות" המשפטיים והרשמיים של בית הנשיא.

  יש לציין כי טיפול בבקשות חנינה נעשה רק לאחר סיום כל ההליכים משפטיים הרלוונטיים לתיק, כולל ערעורים. כמו כן, מדובר על הליך יחסית ארוך, כך שיש להתחילו במועד אפקטיבי ומתאים.

  אין עלות ישירה או אגרות להגשת בקשת חנינה. הכוונה שאין עלות המשולמת לבית הנשיא, עם עו"ד מלווה את המקרה כמובן שברוב המקרים השירות יבוצע בתשלום.

   

  מחיקה של רישום פלילי דרך חנינה נשיאותית

  כאמור, אחת מסמכויות החנינה של נשיא המדינה היא, במקרים מתאימים ומסוימים, למחק את הרישום הפלילי של מורשעים. המנגנון המשפטי בו היבט של זה של החנינה מתבצע הוא דרך קיצור של התקופה הקבועה בחוק להתיישנות ומחיקת רישום, לגבי המקרה הספציפי.

  במקרים רבים מאוד בחיים, אישית ומקצועית, יש חשיבות אדירה ואף מכרעת להיעדר רישום פלילי לגבי אדם (למשל האפשרות להוציא "תעודת יושר"). הנשיא יכול לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה לגבי עבירה מסוימת שהאדם ביצע או כל העבירות בהן הוא הורשע, מה שיוביל למחיקת הרישום הפלילי עבור אותו אדם מוקדם יותר מההגדרה הרגילה הקבועה בחוק.

  נציין כי לגבי תיקים שעודם נמצאים בתהליכי בירור דין, תיקים שנסגרו מחוסר ראיות או כי נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (חוסר עניין לציבור), הגשת בקשת חנינה מהנשיא אינה הדרך הנכונה והמקובלת למחוק את הרישום בנושא. במקרים אלו יש לבצע פנייה רשמית למשטרה עם בקשה לשינוי עילת סגירת התיק, לחוסר אשמה למשל.

   

  כמה זמן בקשת חנינה מהנשיא לוקחת?

  אין פרק זמן מוגדר לטיפול בבקשות חנינה מהנשיא ולכן זמני הטיפול והחזרת התשובה משתנים ממקרה למקרה. מקרים דחופים מאוד, למשל מסיבות הומניטריות או ממצב ודאי של חוסר אשמה, עשויות בהחלט להיות מטופלות מהר יותר. ממוצע כללי ולא מחייב לטיפול בבקשת חנינה הוא כחצי שנה, זאת לאחר הגשת הבקשה, כאשר עוד לפני ההגשה הרשמית לרוב יש צורך בתהליך של עוד כמה חודשים לאיסוף חומרים וגיבוש התיק.

  נדגיש כי לאחר קבלת תשובה מבית הנשיא לגבי בקשת חנינה, אי אפשר לערער על ההחלטה, אך ניתן להגיש בקשה חוזרת לאחר שישה חודשים מיום קבלת ההחלטה או מוקדם יותר עם היו שינויים מהותיים בנסיבות המקרה.

   

  הגשת בקשת חנינה מנישא המדינה מקבלת סיכויים טובים ויעילים יותר כאשר התהליך מנוהל ומיושם בעזרת עורך דין פלילי המנוסה בתיקים ייחודיים אלו ובתהליך האופטימאלי מבחינה משפטית ומול בית הנשיא.

   דילוג לתוכן