צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  חנינה מנשיא המדינה

  התפקיד המכובד והמוערך של נשיא מדינת ישראל כולל בתוכו המון משימות, טקסיות, ייצוגיות של כלל שכבות האוכלוסייה במדינה המגוונת שלנו, אך בנוסף, לנשיא יש סמכות חשובה ומשמעותית מאוד, אחד מנדבכי היסוד של מוסד הנשיאות הישראלי. אנו מתייחסים כמובן לסמכות החנינה הנתונה לנשיא המדינה, אשר רשאי להעניק חנינה לאסירים ולמורשעים בביצוע עבירות שונות – מביטול יתרת עונשי מאסר ועד הקלה או המרה של עונשים. 

  נסביר אודות הנושא החשוב והמהותי של חנינה מנשיא המדינה – הגשת בקשות לחנינה נשיאותית, מאיפה מגיעה סמכות החנינה ומה האפשרויות במסגרת סמכות חנינה נשיאותית זו. 

  מקור סמכות החנינה הנשיאותית בישראל

  במדינות רבות ברחבי העולם, סמכות החנינה נתונה בידי ראש המדינה, כאשר בישראל נבחר לתת סמכות זו לנשיא המדינה, מוסד סטטוטורי רשמי וייצוגי אך ללא ריבוי סמכויות מעשיות, בניגוד לראש הממשלה. ראשית, נסביר מהי בכלל חנינה: 

  המשמעות המעשית והרעיונית של חנינה היא למחול לאדם על עבירה שביצע, בצורה של המתקה, המרה או הקלה של עונש או אישום. החנינה מיושמת על אנשים אשר הואשמו או הורשעו בביצוע עבירות, לרוב עבירות פליליות, כאשר החנינה גוברת וביכולת סמכות משפטית ורשמית זו לבטל החלטות משפטיות קודמות.

  מקור סמכות החנינה הנשיאותית בישראל מגיע מ"חוק יסוד: נשיא המדינה", כאשר חשוב להבין כי מוסד החנינה לא נחשב ערכאה משפטית או מרכיב במערכת המשפט בישראל אלא מוסד נפרד, חיצוני ובלתי תלוי הפועל מתוך סמכות של חסד ורחמים ומיועד בעיקר למקרים חריגים, בהם נשיא המדינה והמחלקה המשפטית של בית הנשיא רואים לנכון להתערב ולהעניק חנינה. 

  החלטת נשיא המדינה לגבי חנינה, הינה סופית, אבסולוטית ואינה ניתנת לערעור בערכאות משפטיות או ממשלתיות. 

  אפשרויות נשיא המדינה במתן חנינות לנאשמים ומורשעים

  חנינה כוללת בתוכה כמה וכמה אפשרויות, בהתאם לנסיבות, לנתונים ובסופו של דבר בהתאם להחלטתו של נשיא המדינה בפועל. 

  • שחרור מוקדם של אסיר מהכלא, גם לפני סיום ריצוי העונש שנגזר עליו. 
  • הפחתה בעונש מאסר שנותר לאסיר לרצות בכלא.
  • הקלה של עונש שנגזר על מורשע – מבחינת פרקי זמן במאסר, מאסר על תנאי, קנסות וכו'.
  • ביטול עונש של אדם שהורשע בביצוע עבירות מסוימות – כולל לפני ריצוי זמן מאסר.
  • הוראה לחון את האדם ולמחוק את הרישום הפלילי שלו בעקבות העבירות שעליהן קיבל חנינה. 

  בקשות חנינה מנשיא המדינה – איך זה עובד?

  באופן כללי, נשיא המדינה והמחלקה המשפטית בבית הנשיא לא "סתם" חושבים על מקרים שבהם יש הצדקה לתת חנינה, אלא אנשים – אסירים, נאשמים ומורשעים – מגישים בקשות חנינה רשמיות שנבחנות לפי שלל פרמטרים ושיקולים. 

  בקשות לחנינה מנשיא המדינה מוגשות באופן רשמי ויעיל למדי דרך מערכת ממשלתית ייעודית, כאשר בקשת חנינה מנשיא המדינה רשאי להגיש האדם עצמו המבקש את החנינה, קרובי משפחתו מדרגה ראשונה או עורך דין המייצג את האדם ומוגדר בו כוחו. כמובן שיש יתרונות רבים בליווי של עו"ד פלילי, עם ניסיון מעשי בהגשת בקשות חנינה נשיאותיות, כדי לקדם את סיכויי הצלחת הבקשה.  

  בקשת חנינה מנשיא המדינה צריכה לכלול את סוג החנינה המבוקש, פרטים ונתונים רלוונטיים למקרה, גיליון מרשם פלילי עדכני, פירוט הבקשה למתן החנינה, חוות דעת תומכות ושאר נתונים ומידע היכולים להיות רלוונטיים ולסייע למעבר יעיל ותקין לש הבקשה ב"צינורות" המשפטיים והרשמיים של בית הנשיא. 

  יש לציין כי טיפול בבקשות חנינה נעשה לרוב רק לאחר סיום הליכים משפטיים רלוונטיים ולא באמצעם. כמו כן, מדובר על הליך יחסית ארוך, כך שיש להתחילו במועד אפקטיבי ומתאים. 

   דילוג לתוכן