צור קשר

  ייעוץ משפטי אישי 24/7

  הליך סגירת תיק במס הכנסה

  מידע לגבי ההליכים הבירוקרטים השונים בעת פתיחת עסק, יש בשפע באינטרנט. אך במציאות העסקית בישראל בהחלט קיימים גם מצבים בהם יש צורך לסגור תיק עסק, מסיבות כאלו ואחרות. אם מכל סיבה שהיא, אתם צריכים לבצע סגירת תיק במס הכנסה, משרד עו"ד בועז ראובן הכין את המדריך השימושי הבא – המשיכו לקרוא וכמובן שנשמח לסייע בתהליך.

  מקרים המצריכים סגירת תיק במס הכנסה

  כאשר פותחים עסק כלשהו בישראל, מכל סוג שהוא, יש מספר הליכים בירוקרטים לבצע. הליך חשוב הוא פתיחת תיק במס הכנסה (בנוסף לפתיחת תיקים במע"מ וביטוח לאומי). התיק שלכם במס הכנסה יכול להיות של נישום עצמאי ובנוסף התיק יכול להיות של עסק המאוגד כחברה בע"מ, שותפות וכיוצא באלו. מקרים בהם עולה הצורך לבצע הליך סגירת תיק במס הכנסה:

  • הפסקת הפעילות העסקית של אותו עצמאי או של עסק מסוים שהתיק על שמו.
  • העברת הפעילות העסקית לעסק אחר ותחת תיק מס הכנסה שונה.
  • שינוי שיטת ההתאגדות של העסק – למשל מעוסק מורשה לחברה בע"מ או לשותפות.
  • עזיבת בעל התיק את הארץ וסיום הפעילות העסקית בתיק.

  כל עסק קיים ורשום שהפסיק את פעילותו חייב בסגירת תיק – גם עוסק פטור ועוסק מורשה.

  מדוע חשוב לבצע סגירת תיק מסודרת?

  באופן הגיוני ומעשי, בהיעדר הודעה מסודרת ורשמית לרשות המיסים שהפסקתם את הפעילות העסקית בעסק, אין לרשות שום דרך לדעת שמבחינתכם העסק נסגר, כך שמבחינת הרשות העסק עדיין פעיל וכך גם החובות שלכם מבחינת דיווחים תקופתיים וכיוצא באלו. בדיוק מסיבה זה ולמרות שזה עשוי להיראות כמו עוד צעד בירוקרטי מיותר – דווקא חשוב מאוד לבצע הליך מסודר של סגירת תיק במס הכנסה, כאשר חשוב גם לבצע זאת כמה שיותר סמוך למועד הפסקת הפעילות בפועל. 

  אי הודעה מסודרת על סגירת תיק עוסק במס הכנסה עשויה לגרור עימה דרישות לדיווחים תקופתיים, קנסות על אי הגשת דו"ח במועד וסנקציות נוספות, שבהחלט ניתן להימנע מהן בקלות דרך השלמת ההליך והתנהלות מסודרת.

  מתי יש לסגור את התיק במס הכנסה?

  תקנות מס הכנסה קובעות שיש לבצע סגירת תיק לעסק או נישום כאשר אין עוד פעילות עסקית המניבה הכנסות או רווח. בפועל, המשמעות היא שיש לכם כשלושה חודשים מרגע הפסקת פעילות העסק להודיע באופן מסודר על כך ולבצע סגירת תיק.

  סגירת תיק לא מעלימה חובות מס!

  חשוב מאוד להבין כי הליך סגירת תיק במס הכנסה אין משמעותו שחובות שאולי קיימים למס הכנסה פשוט נעלמים. סגירת התיק היא עניין חשוב אחד, וסגירת חובות המס שלכם הם עניין חשוב שני, ונפרד.

  אם שילמתם מקדמות מס הכנסה, במקביל לסגירת התיק עליכם לבדוק כמה מקדמות שולמו והאם הן סוגרות חובות קיימים או פוטנציאליים. לחלופין, אם שילמתם מקדמות ביתר, כמובן שיש לדאוג שתקבלו את הכסף חזרה בשנת המס העוקבת ולאחר הגשת הדו"חות הרלוונטיים. בכל מקרה חובה להגיש דו"ח שנתי מפורט ומלא גם אם באמצע השנה ביצעתם סגירת תיק מס הכנסה.

  ביצוע בפועל של סגירת התיק במס הכנסה

  אי אפשר לעשות כלום מול רשות המיסים בלי הרבה עבודת ניירת וטפסים שעליכם למלא. זה נכון גם לגבי הליך סגירת תיק במס הכנסה. הטופס המתאים לסגירת התיק הוא טופס 2550, אשר ניתן לקבל ממשרד פקיד השומה הקרוב אליכם או כמובן להוריד מאתר רשות המיסים, למלא ולהגיש.

  טופס סגירת תיק במס הכנסה כולל פרטים שונים שיש למלא באופן ברור ומפורט, כאשר התהליך עצמו דווקא די פשוט ומובן לאורך הטופס.

  • פירוט התאריך של הפסקת הפעילות בעסק.
  • פירוט הסיבות לסגירת התיק והפסקת הפעילות בעסק.
  • אם העסק מעסיק עובדים, לציין בטופס שאין יותר שכירים תחת העסק והתיק.
  • אם העסק נמכר או הושכר, צריך למלא בטופס את הסכומים הרלוונטיים לכך.
  • פרטים לגבי בן/בת הזוג של הנישום בתיק.
  • אם בעל התיק הופך להיות שכיר, צריך למלא פרטים שונים לגבי המעסיק ומקור ההתפרנסות החדש.
  • פירוט הכנסות אחרות של בעל התיק, מלבד העסק שנסגר.

  יש לציין שאם עסק נקלע לפשיטת רגל או הליכי פירוק בהוראת בית משפט / כונס נכסים, אז הליך סגירת תיק במס הכנסה מבוצע באופן שונה ומורכב יותר – כי ישנם גורמים נוספים המעורבים וכי הפסקת הפעילות נעשית עקב משבר עסקי הכולל לרוב נושים, חובות וכן הלאה.

  לצד הליך סגירת תיק במס הכנסה חשוב מאוד לבצע באופן מסודר גם סגירת תיק במע"מ ובביטוח לאומי. כאשר מדובר על חברה יש להסדיר את כל נושאי הפירוק מול רשם החברות וגורמים רשמיים אחרים.

   דילוג לתוכן